printHeader

Keywordwaarde

Meer info over de keywordwaarde

De keywordwaarde is het aantal keer dat het keyword voorkomt in een specifieke tag, rekening houdend met de waarde ervan.

Als uw keyword uit één woord bestaat, heeft dat de waarde 1.

Als uw keyword uit verschillende woorden bestaat, heeft ieder woord een andere waarde, afhankelijk van hoe relevant dat woord is in verhouding tot het volledige keyword. De som van de waarden van de woorden is ook 1.

Voor de analyse wordt uw landingspagina vergeleken met het gemiddelde van de webpagina’s die hoog in de resultatenlijst van Google staan voor een zoekopdracht met het keyword. Als uw keyword uit verschillende woorden bestaat, wordt via analyse van diezelfde webpagina’s de waarde bepaald van de woorden van het keyword.

Hoe dichter de keywordwaarde van uw landingspagina de gemiddelde keywordwaarde van de goed scorende webpagina’s benadert, hoe beter die in de praktijk zal scoren bij Google. Voeg het keyword toe () of schrap het keyword () tot de score goed of perfect is.

Voorbeeld:

SeoPageOptimizer - voorbeeld keywordwaarde

Tag: headers

In de webpagina's die in Google het beste scoren voor een zoekopdracht met het keyword, staat het keyword - dat in dit specifieke geval uit twee woorden bestaat - gemiddeld 3,34 keer tussen header-tags (<h1> ... </h1>, <h2> ... </h2>, enz.). Dat getal is het resultaat van het aantal keer dat ieder woord van het keyword voorkomt x de waarde van dat woord. In de geanalyseerde landingspagina is het resultaat van [(aantal keer 'seo' x 0,65) + (aantal keer 'analyse' x 0,35)] 1,96.

Het verschil van 1,38 is verder weg te werken door het woord 'seo' één keer en het woord 'analyse' twee keer vaker te gebruiken in de header-tags. Het verschil wordt dan 0,03. Hoe dichter het verschil 0 nadert, hoe beter de landingspagina overeenkomt het het ideale gemiddelde.